กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี...

ทำบุญถวายสังฆทาน และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

ทำบุญถวายสังฆทาน และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายพิชิต สนั่นเอื้อ...

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง...

ร่วมเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ร่วมเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ และคณะครู...

ชวนเที่ยวงาน

ชวนเที่ยวงาน "GMS FABRIC EXPO 2018" มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

          ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ชวนเที่ยวงาน "GMS FABRIC EXPO 2018"...

 • กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

  วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561 06:42
 • ทำบุญถวายสังฆทาน และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

  ทำบุญถวายสังฆทาน และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

  วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561 02:07
 • ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

  ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

  วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561 05:23
 • ร่วมเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

  ร่วมเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

  วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561 04:02
 • ชวนเที่ยวงาน

  ชวนเที่ยวงาน "GMS FABRIC EXPO 2018" มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

  วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561 07:51

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

15-06-2561 Hits:3 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read more

ทำบุญถวายสังฆทาน และเวียนเทียน เนื่องในว…

31-05-2561 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายพิชิต สนั่นเอื้อ ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน และเวียนเทียน ฟังธรรมะเทศนา ที่วัดบ้านหนองบุ เนื่องในวันวิสาขบูชา      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

25-05-2561 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งระเบียบการต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งยังสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน     ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Read more

ร่วมเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่…

22-05-2561 Hits:6 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น   ดูภาพเพิ่มเติม......  

Read more

ชวนเที่ยวงาน "GMS FABRIC EXPO 2018…

26-02-2561 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

          ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ชวนเที่ยวงาน "GMS FABRIC EXPO 2018" มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเส้นสายลายผ้า ซึ่งเชื่อมโยงสีสันแห่งวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมถักทอ ร้อยเรียงกันจากทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีนตอนใต้(ยูนนาน) สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นงานในระดับนานาชาติที่ประเทศไทย        ...

Read more

พิธีประทานทุนการศึกษา

05-02-2561 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

     วันที่ 31 มกราคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดพิธีประทานทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายวัฒนา พุฒิิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จำนวน 233 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,165,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษดังกล่าวฯ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน...

Read more

เอกสาร

04-08-2560 Hits:50 ดาวน์โหลด Super User - avatar Super User

แบบฟอร์ม SAR

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง 60

06-11-2560 Hits:37 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี โดย นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมลอยกระทงให้เด็กพิเศษ โดยมีคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองพร้อมด้วยนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมมีการประกวดนางนพมาศ โดยให้ห้องเรียนแต่ละห้อง ส่งเด็กเข้ามาแข่งขันกันสำหรับกิจกรรมวันลอยกระทงที่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของวันลอยกระทง และเพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ

07-08-2560 Hits:64 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read more

นายพิชิต  สนั่นเอื้อ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุดรธานี

 

 

วีดิทัศน์ของเรา

Today 1

Yesterday 1

Week 2

Month 38

All 234

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี 

242 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนน อุดรฯ - สามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 042-129671