ปรัชญาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ ฯ มีคุณภาพ เด็กพิการมีความสุข

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี 

242 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนน อุดรฯ - สามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 042-129671