เอกลักษณ์

 ศูนย์ฯ สะอาด บรรยากาศร่มรื่น แหล่งเรียนรู้หลากหลาย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี 

242 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนน อุดรฯ - สามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 042-129671