นายธงชัย  คชแสง
ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วย

 

นางสาวชุติกาญจน์  นิเทศ
ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วย

 

นางสาวธิดาทิพย์  บุทธิจักร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี 

242 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนน อุดรฯ - สามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 042-129671